Flexibel inhuren? Zo zit de interim markt voor zzp’ers in elkaar

Leestijd: 7 minuten, datum: 04-03-2021

In Nederland kennen we een tekort aan ICT’ers. Dit tekort neemt al jaren toe. Dat geldt niet alleen voor vaste banen maar ook voor de flexibele markt van zzp’ers (interim professionals).

Als je als opdrachtgever een zzp’er nodig hebt, welke wegen kun je dan bewandelen om zo’n interim professional in te huren?

In deze blog geven wij inzicht in de detacherings- en interim markt en onze visie over inhuur van zzp’ers. We benoemen de werkwijze van verschillende soorten leveranciers, generalistisch en specialistisch.

Vanuit onze expertise kijken we qua specialistische markt naar de ICT arbeidsmarkt. Dat daar een grote behoefte is aan personeel is misschien geen verrassing. De cijfers zijn dan ook niet mis…

ICT vacatures moeilijk te vervullen

Krapte op de ICT arbeidsmarkt

De vraag naar ICT professionals is het grootst t.o.v. andere beroepsgroepen. Werkgevers geven aan dat 70% van de ICT vacatures (UWV) moeilijk vervulbaar zijn. Intensivering van werving & selectie alleen is niet voldoende om dit probleem op te lossen. Werkgevers kijken ook naar verschillende andere oplossingsrichtingen voor dit groeiende probleem.

De flexibele schil, waaronder het inhuren van zzp’ers, is één van de oplossingen die een vast onderdeel is geworden van onze arbeidsmarkt. 

In 2019 kende Nederland 1,9 miljoen zzp’ers (CBS) en dit aantal is sterk groeiende. De ICT sector bestaat uit 312.000 werknemers waarvan 49.000 zzp’ers.

Door de krapte enerzijds en het groeiende aantal zzp’ers anderzijds, is de markt voor inhuur van ICT interim professionals aantrekkelijk. Het is dan niet zo gek dat allerlei aanbieders zich op deze interim markt storten.

Dit gebeurt op verschillende manieren. Laten we even inzoomen op hoe de detacherings- en interim markt in elkaar zit.

De detacherings- en interim markt in grote lijnen

Wat is het voornaamste verschil tussen de detacherings- en interim markt?

Bij detachering gaat het om de gedetacheerde medewerkers van een detacheringsbedrijf. Bij de interim markt betreft het inhuur van interim professionals, zzp’ers of freelancers. Deze benamingen, interim professional, zzp’er of freelancer worden vaak door elkaar gebruikt.

Een opdrachtgever die op zoek is naar tijdelijke capaciteit heeft grofweg de volgende kanalen die kunnen worden aangesproken. Het ene kanaal sluit het andere kanaal niet uit en opdrachtgevers maken vaak gebruik van meerdere van deze kanalen.

  • Detacheringsbedrijven; dit zijn bedrijven die zelf gespecialiseerd personeel in dienst hebben om te plaatsen bij een opdrachtgever.
  • Bemiddelaars; dit zijn bedrijven die zelf geen gespecialiseerd personeel in dienst hebben om te plaatsen bij de opdrachtgever. Zij huren de professionals in om te plaatsen bij de opdrachtgever.
  • Eigen marktplaatsen; dit is een marktplaats opgezet door de opdrachtgever. Hier kunnen zowel detacheringsbedrijven, bemiddelaars als interim professionals zich inschrijven. Zij krijgen dan direct alle opdrachten van deze opdrachtgever.
  • Self search; veel grote bedrijven hebben zelf recruiters in dienst die zich richten op de interim markt. Hierdoor bouwen ze een eigen freelance pool op.
  • Interim platformen; dit zijn bedrijven waar interim professionals zijn ingeschreven. Opdrachtgevers zoeken zelf naar interim professionals zonder tussenkomst van een andere partij.
Managed Serviced Providers (MSP’s) laat ik hier buiten beschouwing omdat MSP’s als een verlengstuk van de opdrachtgever fungeren. Zij nemen in feite het inhuurproces van de opdrachtgever over. Voor het inhuren van professionals benaderen zij de detacheringsbedrijven en bemiddelaars.

Opdrachtgevers maken gebruik van meerdere leveranciers (detacheringsbedrijven en bemiddelaars). Want geen enkele leverancier kan de hele markt bestrijken. Daarom heb je meerdere leveranciers nodig. En een beetje concurrentie en marktwerking is alleen maar gezond.

Er zijn leveranciers die een breder aanbod nastreven en er zijn leveranciers die gespecialiseerd zijn in een bepaalde branche of niche.

Hoe verloopt het aanbod?

Vanuit de aanbodzijde worden professionals aangedragen bij de opdrachtgever:

  • Detacheringsbedrijven bieden hun eigen personeel aan. Hebben zij zelf geen geschikt personeel beschikbaar? Dan huren ze vaak een interim professional of personeel van andere detacheringsbedrijven in.
  • Bemiddelaars hebben geen eigen personeel voor detachering in dienst. Zij huren interim professionals of personeel van detacheringsbedrijven in voor de opdracht. Voor de bemiddelaar maakt het weinig uit wie het detacheringsbedrijf aandraagt.  Eigen personeel of een door het detacheringsbedrijf ingehuurde interim professional.
  • Bij de meeste platformen gaat een opdrachtgever via een database zelf op zoek naar een geschikte interim professional.

Hoe komen zzp’ers aan een opdracht?

Opdrachtgevers en zzp’ers doen rechtstreeks zaken

Er zijn opdrachtgevers en zzp’ers die elkaar direct vinden. 

Dat komt deels omdat veel grote opdrachtgevers direct zaken willen doen met zzp’ers. Ze hebben recruiters in dienst die zich daarop richten. 

Deels komt dat ook door het eigen netwerk van zzp’ers bij opdrachtgevers.

Bovenstaande is de ultieme situatie voor een zzp’er. Hier is geen leverancier betrokken tussen opdrachtgever en zzp’er waardoor zij direct zaken met elkaar kunnen doen. Er hoeft dan ook geen marge aan een leverancier worden afgedragen. Dit komt de opdrachtgever en de zzp’er weer ten goede.

Leveranciers en zzp’ers

Veel opdrachtgevers willen alleen met leveranciers werken en doen geen directe zaken met zzp’ers. Dit fenomeen maakt het natuurlijk voor zzp’ers lastiger om directe opdrachten te verwerven.

Daarnaast kiezen veel zzp’ers er bewust voor om niet zelf aandacht te besteden aan directe ‘commerciële activiteiten’. Zij wenden zich tot leveranciers die de opdrachten van de opdrachtgevers krijgen. De leverancier ontvangt een fee voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.

Zolang de fee die de leveranciers krijgen in het redelijke ligt, leidt deze situatie tot succesvolle samenwerkingen. Helaas zijn er ook leveranciers die hele hoge marges vragen wat ten koste gaat van het uurtarief van de zzp’er, of leveranciers die niet (altijd) transparant zijn over het beschikbare budget.  

Vraagteken met interim-professionals

Wees als zzp’er kritisch met welke leveranciers je samenwerkt

Een interim professional krijgt recent een opdrachtomschrijving van een leverancier gemaild. De leverancier had deze interim professional via LinkedIn gevonden. Om meer informatie te krijgen heeft de interim professional met de leverancier gebeld. Helaas kon de leverancier geen enkele inhoudelijke vraag beantwoorden. En over het tarief kon ook geen mededelingen worden gedaan.

Wat de leverancier niet wist, is dat de interim professional al door zijn netwerk op deze opdracht was geattendeerd. De opdracht stond ook op de website van de opdrachtgever inclusief het maximale tarief.

Wat moet de interim professional van deze leverancier denken?

ZZP’ers inhuren via een platform

En dan heb je nog de platforms. Over het algemeen is de marge op het uurtarief bij platforms veel lager dan bij leveranciers. Daarnaast is een platform transparant over de fee.
Gunstig voor zzp’er én opdrachtgever.

Een platform is geschikt voor een zzp’er die niet zelf op zoek wil gaan naar een geschikte opdracht, maar wél direct contact wil met de opdrachtgever. 

Hoe kies je het juiste inhuur platform voor jouw bedrijf?

Voor deze beslissing kun je kijken naar de volgende kenmerken:

Algemeen versus specialistisch ( “warenhuis” of “speciaalzaak”)
Op een algemeen platform zijn natuurlijk heel veel interim professionals ingeschreven. Maar als je specifiek gaat zoeken naar ICT interim professionals, dan zul je de aantallen interim professionals voor jouw specifieke opdracht razendsnel zien slinken. Het aanbod op een gespecialiseerd platform is dan vaak groter.

Abonnement versus no match no pay
Bij interim platforms tegen abonnementskosten moet je eerst een abonnement afnemen voordat je toegang krijgt tot hun database. Nadeel, je weet niet of je een geschikte kandidaat vindt terwijl je wel jaarlijks de kosten betaalt.

Zelf zoeken versus direct matching
Bij de (meeste) interim platforms mag je, tegen abonnementskosten, zelf in hun database gaan zoeken naar een geschikte match. Dit is erg tijdsintensief. Tegenwoordig zijn er platformen, zoals InterimLife, die de voorselectie al voor je gemaakt heeft dankzij algoritmes.

Wanneer ga je voor welke optie? Het warenhuis of de speciaalzaak?

InterimLife: één platform voor opdrachtgevers en IT interim professionals

Het InterimLife platform:

– is gespecialiseerd in IT en het snijvlak van Business & IT.
– is uniek in directe matching, na het plaatsen van een opdracht direct inzicht in de beste matches.
– werkt op basis van no match no pay.
– is van professionals voor professionals.

Het InterimLife platform op desktopHet InterimLife platform op mobiel

Focus op IT

InterimLife is gespecialiseerd in IT en het snijvlak van Business en IT (“de speciaalzaak”). Wij hebben bewust gekozen voor focus en specialisatie. Wij zijn ervan overtuigd dat door focus en specialisatie wij onze klanten beter kunnen bedienen.

Door specialisatie kunnen we betere kwalitatieve matches maken. We hebben voor meer dan 40 functies alle uit te voeren werkzaamheden, hard skills en soft skills volledig uitgewerkt. De opdrachtgever hoeft alleen de opdracht in te voeren en ziet direct de beste match.

IT specialisten van A tot Z: Het InterimLife platform biedt direct toegang tot gekwalificeerde interim professionals die actief zijn in de IT sector. Van developers en testers tot UX/UI designers, marketing & e-commerce functies, data scientists, informatie- en business analisten, business intelligence specialisten & product owners en scrum masters.

Direct matching

InterimLife is uniek in directe matching. Dat doen we door slimme algoritmes en machine learning. Wil je meer weten over de kwaliteit van onze database en direct matching? Lees dan onze blog: ‘Zo zorgen slimme algoritmes voor betere inhuurmatches.

No match no pay

De opdrachtgever betaalt alleen na een succesvolle match. We rekenen slechts € 5,- per gefactureerd uur. Na een maand niet 100% tevreden met de professional? Dan hoef je de InterimLife fee niet te betalen.

Van professionals, voor professionals

InterimLife is een platform van interim-professionals voor interim-professionals . Wij hebben de problematiek van interim professionals in de markt zelf ervaren. We zijn dan ook voorvechters van meer transparantie in de interim markt (zowel in matching & opdrachten als in marges & tarieven).

InterimLife is echter meer dan een platform. Wij vinden persoonlijk contact heel belangrijk. Wij begeleiden onze interim professionals en opdrachtgevers tijdens het volledige inhuur traject.

Ben je benieuwd wat InterimLife voor jou kan betekenen?
Vraag hier een demo aan.

Interessant artikel? Deel het!
Taren Mohan - co-founder InterimLife
Auteur
Taren Mohan
Co-founder InterimLife, meer dan 20 jaar ervaring in detachering
LinkedIn Email
Op zoek naar IT‑professionals?
Het slimme platform van InterimLife matcht direct de beste interim professional op jouw opdracht.
Ontdek hoe wij dit doen
Vraag een demo aan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *