Disclaimer

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InterimLife B.V., met KvK-nummer 77246799, hierna 'InterimLife' wil u hartelijk welkom heten op www.interimlife.com. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. InterimLife kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door InterimLife zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico.

InterimLife zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. InterimLife is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door InterimLife verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en InterimLife tot stand komen.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van InterimLife of die van licentiegevers. InterimLife behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@interimlife.com aanvragen.

Mocht het zo zijn dat InterimLife per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het InterimLife weten via info@interimlife.com. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat InterimLife verplicht is tot enige schadevergoeding.

Als u een klacht heeft, dan hoort InterimLife dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@interimlife.com.

Algemene voorwaarden
Download onze Algemene voorwaarden.